Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Çünkü gezegenimiz değerlidir.

İklim değişikliğinin yarattığı küresel etkiyi önemsiyor, gezegenimizin geleceği için endişe ediyoruz. Çalışma koşullarında iyileşme, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve diğer birçok başlıkta daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Meganova olarak, Dünya’nın önde gelen endüstriyel kuruluşlarına daha güvenli, daha verimli ve sürdürülebilir operasyonlara yönlendiren çözümler sunuyoruz. Yetkinliklerimiz ve multidisipliner yaklaşımımız, müşterilerimize operasyonlarını sürdürülebilirlik merceğinden takip etme, analiz etme ve anlama yetkisi verecek şekilde tasarlanmıştır.

Hizmetlerimiz, kuruluşların sürdürülebilirlik eylemlerini oluşturmak için verinin gücünden yararlanmaya odaklanır ve müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarıyla uyum sağlar.

Politikalarımız

Daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.

Çevre

Çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için sürekli iyileştirmeyi teşvik ediyoruz. Atıkların azaltılması, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması, önceliklerimiz arasındadır. Tüm faaliyetlerimizi yerel çevre mevzuatına tam uyum sağlayarak yürütüyor ve yasal gerekliliklere uymayı taahhüt ediyoruz. Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi çevresel sorumluluklarımız konusunda eğiterek, çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz. Bilinçli ve sorumlu davranışları teşvik ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği önceliğimizdir. Tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının gerekli önlemler alındığında engellenebileceğine inanıyoruz. Bunun için tüm önlemleri almayı, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki İSG yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına tam uyum sağlamayı taahhüt ediyoruz. Faaliyetlerimizdeki riskli durumları sürekli olarak gözden geçiriyor ve proaktif olma becerilerimizi arttırmak için çaba sarf ediyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Topluma katkı sağlamayı önemsiyoruz. İçinde yer aldığımız sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumumuzun gelişimine ve refahına katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın iş ve yaşam dengesini destekliyor, insan haklarına saygı gösteriyor ve adil çalışma koşullarını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Farklı kültürlerden, geçmişlerden ve yaşam tarzlarından gelen insanları destekliyor ve çeşitliliği teşvik ediyoruz.