Restorasyon Projelerinde Sağlık, Emniyet ve Çevre Yönetimi

Eğitimin Amacı

Restorasyon ve renovasyon projelerinin hazırlık süreçlerinden şantiye uygulama süreçlerine kadar tüm proje süreci boyunca İSG yönetiminin ilkelerinin kavranması, tarihi yapılara özgü sağlık ve güvenlik risklerine karşı alınabilecek pratik saha uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Tanım ve kavramlar
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Restorasyon gerçekleşen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının analizi
 • Proje süreçleri (ön tasarım, tasarım, uygulama ve işletme) ve SEÇ risklerinin tespiti
 • Modern proje yönetiminin ana başlıkları (sözleşme yönetimi, süre planlama, organizasyon yönetimi, maliyet yönetimi, İSG yönetimi, kalite yönetimi) ve SEÇ ilişkisi
 • Proje yönetiminde İSG başlığındaki görev, yetki ve sorumluluklar
 • Restorasyon projelerine özgü risklerin analizi ve alınabilecek pratik önlemler
 • Proje süreçleri, proje yönetimi ve SEÇ ilişkisi
 • İyi uygulama örnekleri

Kimler Katılmalı?

Restorasyon projelerinde görev alan koruma uzmanı, mimar, inşaat mühendisi, restoratör vd. profesyoneller

Ön Gereklilik

Bu yeterlilik için herhangi bir giriş şartı yoktur.

Eğitim Süresi

4 saat

Eğitim Yöntemi

Yüz yüze, online (Microsoft Teams & Zoom)

Sınav

Eğitim sonunda sınav uygulanır. Sınavda 70 puan ve üzeri alınması başarı kriteri olarak değerlendirilmektedir.

Belgelendirme

Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.

EĞİTİMLER

   

  Bize Ulaşın

  Eğitim hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak ve eğitim talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçin.