Sağlık, Emniyet ve Çevre Performans Denetimi

Amaç

Kuruluşların sağlık, emniyet ve çevre yönetim yetkinliğinin uluslararası iyi uygulama referansları ve standartlar çerçevesinde değerlendirildiği denetim türüdür. SEÇ Performans Denetimi, uluslararası rehberlerden faydalanılarak hazırlanmış özel bir performans değerleme modeli ile gerçekleştirilir. Bu modelde kuruluşun SEÇ yönetiminin alt başlıkları skorlanmakta ve kuruluşun SEÇ SWOT analizi kalitatif olarak raporlanmaktadır.

Kapsam

Denetim kapsamı kuruluş ile karşılıklı görüşülerek belirlenir. Kapsam ulusal ve uluslararası mevzuatı, kuruluşun sektörüne özgü spesifik standartları ve kuruluşun kendi iç prosedürlerine uygun çalışılıp çalışılmadığının değerlendirilmesini içerebilir.

Yöntem

  • Denetim kapsamına uygun olarak saha ziyareti öncesinde kuruluştan tanımlı doküman seti talep edilir ve denetim öncesinde gerekli ön doküman incelemeleri yapılır.
  • Belirlenen sürede saha gezisi yapılır, kuruluşta yönetici ve çalışanlar ile mülakatlar gerçekleştirilerek veri toplanır.
  • Denetim ön bulguları (majör riskler ve güçlü yanlar) denetimin kapanış toplantısında paylaşılır.
  • Saha ziyareti sonra ihtiyaç duyulan ek bilgiler edinilerek değerlendirilir ve denetim raporu hazırlanır.

Süre

Belirlenecek kapsama göre 2-5 gün sürecek saha ziyareti

Referanslar

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çevre Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, AB çerçeve direktifleri, ILO sözleşmeleri, International Finance Corporation’s (IFC) Performance Standards (PS) (2012), the European Bank of Research and Development’s (EBRD) Performance Standards (2008), IFC/EBRD’s guidance note on worker’s accommodation, Environmental and Social Action Plan (ESAP),  Managing For Health and Safety (HGS65)