Uyumluluk Denetimi

Amaç

Kuruluşların sağlık, emniyet, çevre ve sosyal risklerini yasal gereksinimler ya da uluslararası mevzuat gereksinimlerine uygun yönetip yönetmediğinin değerlendirilmesi, bulguların ve geliştirme önerilerinin kuruluşa raporlanmasını içeren denetimdir.

Kapsam

Denetim kapsamı kuruluş ile karşılıklı görüşülerek belirlenir. Kapsam, sadece yerel mevzuata uyum değerlendirmesi olabileceği gibi, Avrupa Birliği(AB) mevzuatı ya da Dünya Bankası (WB) Uluslararası Finans Kuruluşu(IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası(AIIB) gibi uluslararası finans kuruluşlarının politika ve rehberlerine göre belirlenir.

Yöntem

  • Denetim kapsamı karşılıklı görüşmelerle belirlenir
  • Denetim planlaması ve beklentilerin kavranması için başlangıç toplantısı gerçekleştirilir
  • Saha ziyareti öncesinde kuruluştan tanımlı bir doküman seti talep edilir, denetim öncesinde dokümanların ön incelemesi denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.
  • Belirlenen takvimde denetim ekibi tarafından saha gezisi yapılır, kuruluşta yönetici ve çalışanlar ile mülakatlar gerçekleştirilerek veri toplanır.
  • Denetim ön bulguları (majör riskler ve güçlü yanlar) denetimin kapanış toplantısında paylaşılır.
  • Saha ziyareti sonra ihtiyaç duyulan ek bilgiler edinilerek değerlendirilir ve denetim raporu hazırlanır.

Süre

Belirlenecek kapsama göre 2-5 gün sürecek saha ziyareti

Referanslar

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çevre Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, AB çerçeve direktifleri, ILO sözleşmeleri, International Finance Corporation’s (IFC) Performance Standards (PS) (2012), the European Bank of Research and Development’s (EBRD) Performance Standards (2008), IFC/EBRD’s guidance note on worker’s accommodation, Environmental and Social Action Plan (ESAP).