Çevresel ve Sosyal Risklerin Yönetimi

Finans kurumları ve proje yatırımcıları çevresel ve sosyal sorumluluk açısından şeffaflığın ve risk yönetiminin eksikliğiyle ilgili olarak her zamankinden daha fazla sorumluluğa sahiptir. Yatırım projelerinin paydaşlarının çevresel ve sosyal riskleri yönetmesi önemli bir iş yeteneği olarak değerlendirilmektedir. Dünya genelinde Ekvator Prensipleri olarak tanımlanan çevresel ve sosyal yönetim prensiplerine uygunluk için değişen başlıklarda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Ç & S Durum Değerlendirmesi

Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ve İzleme Hizmetleri

Çevresel ve sosyal (Ç&S) durum tespiti ve çevresel ve sosyal eylem planının (ÇSEP) izlenmesi, finans kuruluşları tarafından uygulanan proje finansman planlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı branşlardaki danışmanlarımızla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Performans Gereklilikleri (PR’s), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (PS’s), Dünya Bankası (WB) Operasyonel Politikaları (PS’s) doğrultusunda proje finansmanı için çevresel ve sosyal durum tespiti ve ÇSEP izleme hizmetleri sağlıyoruz.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Yatırım projelerinde, Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Çevre Standartları, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) Performans Kriterleri gibi Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulması için sunulan danışmanlık hizmetleridir. Uluslararası yatırım projelerinde görev almış yetkin danışmanlarımız proje finans süreçlerinde kuruluşlara özel risklerin yönetiminde destek hizmetleri sunar. Bu hizmetler yönetim sistemi plan ve prosedürlerinin oluşturulması, yönetim ekiplerinin eğitimi, çevresel ve sosyal aksiyon planı için iş programının oluşturulması, düzenli saha incelemeleri ve ilerleme raporlarının oluşturulmasını kapsar.

Atık Yönetimi ve Karbon Ayak İzi Hesaplama

Atık yönetimi ve karbon ayak izi hesaplama, çevresel sürdürülebilirliğin temel bir parçasıdır. Yatırım projelerinde veriye dayalı atık yönetimi ve karbon ayak izi hesaplama hizmetleri konusunda sunulan danışmanlık hizmetleridir. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında kuruluşların atık yönetim performansını arttırarak ve karbon ayak izini azaltılarak döngüsel ekonomiye katkılarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Danışmanlık hizmetleri yönetim sistemi plan ve prosedürlerinin oluşturulması-gözden geçirilmesi, yönetim ekiplerinin eğitimi, dijital yönetim araçlarının kullanılması, veri toplama ve analizi, düzenli saha incelemeleri ve ilerleme raporlarının oluşturulmasını kapsar.