İnşaat Projelerinde Sağlık, Güvenlik ve Refah Yönetimi

Eğitimin Amacı

Çağdaş inşaat proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde bir inşaat projesinin tasarım süreçlerinden başlayarak, şantiye süreçleri ve sonrasındaki işletme süreçlerinde kadar olan proje döngüsünde İSG yönetiminin ilkelerinin kavranmasının amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Tanım ve kavramlar
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat
 • İnşaat sektöründe gerçekleşen iş kazalarının analizi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (HSE65, OSHA, ISO 45001)
 • İnşaat proje süreçleri (ön tasarım, tasarım, uygulama ve işletme)
 • Modern proje yönetiminin ana başlıkları (sözleşme yönetimi, süre planlama, organizasyon yönetimi, maliyet yönetimi, İSG yönetimi, kalite yönetimi)
 • Proje yönetiminde İSG başlığındaki görev, yetki ve sorumluluklar
 • İnşaat sektörüne özel iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ilkeleri
 • Proje süreçleri, proje yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi
 • İyi uygulama örnekleri

Kimler Katılmalı?

İnşaat sektöründe görev alan tüm profesyoneller

Ön Gereklilik

Bu yeterlilik için herhangi bir giriş şartı yoktur.

Eğitim Süresi

8 saat

Eğitim Yöntemi

Yüz yüze, online (Microsoft Teams & Zoom)

Sınav

Eğitim sonunda sınav uygulanır. Sınavda 70 puan ve üzeri alınması başarı kriteri olarak değerlendirilmektedir.

Belgelendirme

Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.

EĞİTİMLER

   

  Bize Ulaşın

  Eğitim hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak ve eğitim talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçin.