Teknik Emniyet Denetimi

Amaç

Kuruluşların yüksek risk içeren faaliyetlerdeki teknik emniyet konularının uluslararası standartlara uygunluk durumunun değerlendirildiği denetim türüdür. Özelleşmiş başlıklarda gerçekleştirilen bu denetimlerin kapsamı kuruluş ile karşılıklı görüşülerek belirlenir.

Kapsam

Kapsam, yüksekte çalışma, kaldırma operasyonları, iskelede çalışma, yangın güvenliği, makine emniyeti konularından birini ya da tamamını içerebilir. Denetim kapsamına ulusal ve uluslararası mevzuat, spesifik standartları ve kuruluşun kendi iç prosedürlerine uygun çalışılıp çalışılmadığının değerlendirilmesini içerebilir.

Yöntem

  • Denetim kapsamına uygun olarak saha ziyareti öncesinde kuruluştan tanımlı doküman seti talep edilir ve denetim öncesinde gerekli ön doküman incelemeleri yapılır.
  • Belirlenen sürede saha gezisi yapılır, kuruluşta yönetici ve çalışanlar ile mülakatlar gerçekleştirilerek veri toplanır.
  • Denetim ön bulguları (majör riskler ve güçlü yanlar) denetimin kapanış toplantısında paylaşılır.
  • Saha ziyareti sonra ihtiyaç duyulan ek bilgiler edinilerek değerlendirilir ve denetim raporu hazırlanır.

Süre

Belirlenecek kapsama göre 2-5 gün sürecek saha ziyareti

Referanslar

ISO, TSE, BS, OSHA, ANSI, NFPA standartları