Uzaktan Denetim

Amaç

Kuruluşun ihtiyaç duyduğu denetim hizmeti için zaman tasarrufu ve operasyonel verimlilik sağlayan denetim türüdür. Uyumluluk Denetimi, SEÇ Performans Denetimi ya da Teknik Emniyet Denetimi olsun tüm denetim türlerinde tercih edilebilir. Belirtilen denetimlerin tamamının uzaktan yapılması mümkün olduğu gibi her bir denetim içinde özel konularda uzman desteği için uzaktan denetim araçlarından faydalanılabilir.

Kapsam

Denetim kapsamı kuruluş ile karşılıklı görüşülerek belirlenir. Kapsam ulusal ve uluslararası mevzuatı, spesifik standartları ve kuruluşun kendi iç prosedürlerine uygun çalışılıp çalışılmadığının değerlendirilmesini içerebilir.

Yöntem

  • Denetim kapsamına uygun olarak saha ziyareti öncesinde kuruluştan tanımlı doküman seti talep edilir ve denetim öncesinde gerekli ön doküman incelemeleri yapılır.
  • Uzaktan saha denetimi yapılabilmesi için akıllı gözlük ve kullanma talimatları kuruluşa iletilir, demo denetim gerçekleştirilerek iletişim olanakları test edilir.
  • Belirlenen takvimde saha gezisi uzaktan gerçekleştirilir. Bunun için barete bağlanabilen ve uzaktan iletişim olanağı sağlayan bir giyilebilir tablet(akıllı gözlük) Meganova tarafından sağlanır. Akıllı gözlük denetim günü kuruluş çalışanları biri tarafından kullanılır ve uzaktan erişim sağlayan Meganova danışmanını yönlendirmeleri ile denetim uzaktan sağlanır.
  • Saha ziyareti sonra ihtiyaç duyulan ek bilgiler edinilerek değerlendirilir ve denetim raporu hazırlanır.

Süre

Belirlenecek kapsama göre 2-5 gün sürecek saha ziyareti

Referanslar

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çevre Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, AB çerçeve direktifleri, ILO sözleşmeleri, International Finance Corporation’s (IFC) Performance Standards (PS) (2012), the European Bank of Research and Development’s (EBRD) Performance Standards (2008), IFC/EBRD’s guidance note on worker’s accommodation, Environmental and Social Action Plan (ESAP),  Managing For Health and Safety (HGS65)