Proje Yönetimi

Amaç

Kuruluşların belirli bir zaman kısıtı içinde yürüttükleri projelerinde sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi ile ilgili özel ihtiyaçlarına yönelik sunulan danışmanlık hizmetleridir. Proje tipindeki faaliyetlerin dinamik yapısına uygun olarak çevik bir yaklaşımla sunulan bu hizmetler, kuruluşların tanımlı zaman diliminde en iyi sağlık, güvenlik ve çevre performansını sergilemesi ve proje hedeflerine sorunsuz ulaşmalarını sağlamaktır.

Kapsam

Proje yönetim danışmanlığı hizmetleri birçok farklı proje tipini kapsar. Danışmanlık kapsamı proje tipi, süresi ve danışmanlık hizmeti ihtiyaçların derinliğine göre değişkenlik gösterir. Danışmanlık faaliyetleri kapsamındaki daha önce hizmet verilen proje tipleri şu şekildedir:

 • Yatırım Projeleri (Yol, köprü, metro, tramvay, tren yolu, hastane, alt yapı vd.)
 • Yenilenebilir Enerji Projeleri (Rüzgâr Enerji Santrali, Güneş Enerji Santrali, Biyokütle Enerji Santrali, Biyogaz Enerji Santrali)
 • Restorasyon ve Renovasyon Projeleri
 • Yol ve Trafik Güvenliği
 • Toplum Sağlığı ve Güvenliği
 • Etkinlik, Film & Prodüksiyon

Proje danışmanlığı kapsamında sunulan temel danışmanlık faaliyetleri şu şekildedir:

 • Mevcut sağlık, emniyet ve çevre dokümantasyonunun incelenmesi, boşluk analizi ve önerilerin sunulması
 • SEÇ verilerinin sistematik analizi ve izlenmesi
 • Yasal ve pratik gereksinim olan SEÇ politika ve prosedürlerinin hazırlanması
 • Proje tehlike belirleme ve risk değerlendirme çalışmaları
 • Proje ekibi eğitimlerinin yapılması
 • Proje saha incelemeleri ve raporlamaların yapılması
 • Koordinasyon toplantılarına katılım
 • İlerleme raporlarının hazırlanması

Hangi Kuruluşlara Yönelik?

Proje bazlı sağlık, güvenlik ve emniyet çevre danışmanlık hizmeti ihtiyacı bulunan kuruluşlar

Süre

Kaza/olay derinliği ve süreç danışmanlığın beklentilerine uygun değişen sürelerde

Yöntem

Kriz yönetimi ve kaza araştırması faaliyetleri yüz yüze ve online toplantılar, yerinde ve uzaktan denetim faaliyetlerinden oluşur.