Kurumsal İSG Yönetimi

Amaç

Kuruluşların sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin sistematize edilmesi sağlayarak toplam performansını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam

Kapsam, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği alanındaki SWOT analizinin gerçekleştirilmesi sonucunda belirlenir. Kurumsal danışmanlık faaliyetleri düzenli ve uzun dönemli faaliyetlerdir. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yürütülen temel faaliyetler şu şekildedir:

 • Kuruluşun İSG yasal mevzuat/tedarikçi/standart gerekliliklerine tam uygunluğunu sağlayacak öncelikli aksiyonların belirlenmesi
 • Kuruluşun İSG politikası ve hedeflerinin gözden geçirilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumsal rol ve sorumlulukların, organizasyonel yetkilerin gözden geçirilmesi
 • Kurumsal risk yönetimi ve İSG bağlamana yönelik yöneticiler yönelik özelleşmiş eğitim programlarının gerçekleştirilmesi
 • Kuruluşun risk iştahı ve sigortalanabilen risklerinin değerlendirilmesi
 • Hizmet sözleşmeleri ve şartnameler ve personel sözleşmeleri dahil olmak üzere sözleşme yönetimin iş sağlığı ve güvenliği bakımından gözden geçirilmesi
 • Kuruluşun risk yönetimi bağlamında iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmesi için gerçekleştirmesi gereken stratejik yatırımların belirlenmesi
 • Planlı ve plansız gerçekleştirilen saha incelemeleri ve raporlamalar
 • Dönemsel değerlendirme/ilerleme raporları
 • Uluslararası en iyi uygulama örnekleri hakkında düzenli bilgilendirme
 • Yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarına katılım
 • Olay/ kriz durumunda ve yönetiminde teknik danışmanlık

Hangi Kuruluşlara Yönelik?

Merkezi iş sağlığı ve güvenliği departmanı/organizasyonu bulunmayan, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olmayan ancak hedefleyen, mevcut İSG departmanlarının etkinliğini arttırmak isteyen kuruluşlar.

Süre

Belirlenecek kapsama göre 6- 12 ay

Yöntem

Kurumsal danışmanlık hizmetleri, takvim yılına yayılmış tanımlı iş programını takip eder. Kuruluş ile yapılacak kapsam belirleme görüşmeleri sonucunda hazırlanan iş planı kapsamındaki faaliyetler; yüz yüze ve online toplantılar, eğitim faaliyetleri, yerinde ve uzaktan denetim faaliyetlerinden oluşur.