İş Kazası ve Kriz Yönetimi

Amaç

Kuruluşların iş kazası sonrasında hukuki süreçlere uygun şekilde kriz yönetimini sağlaması, kaza araştırmasının başlatılarak kök nedenlerin belirlenmesini ve tekrar eden kazaların önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, iş kazası hukuki süreçlerinde teknik danışmanlık ve kuruluşun bu faaliyetleri sistematik bir şekilde yönetme yeteneklerini kazanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Kapsam, yaşanan ya da incelenen olay/kaza derinliğine ve güncelliğine göre değişir. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yürütülen temel faaliyetler şu şekildedir:

 • Kuruluşun iş kazalarının istatistiki analizinin gerçekleştirilmesi
 • Kuruluşun kaza/olay araştırma raporları ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi
 • Kaza/olay araştırma ve kök neden analizi ile ilgili eğitim programı
 • Kaza araştırma takımlarının oluşturulması
 • Kök neden analizi vaka çalışmaları
 • İş kazası hukuki süreçlerinde danışmanlık
  • Ceza davası
  • SGK davası
  • Tazminat davası
 • Kriz Yönetimi

Hangi Kuruluşlara Yönelik?

İş kazası sonrası kriz yönetiminde ve kaza araştırması faaliyetlerinde danışmanlık ihtiyacı bulunan kuruluşlar.

Süre

Kaza/olay derinliği ve süreç danışmanlığın beklentilerine uygun değişen sürelerde

Yöntem

Kriz yönetimi ve kaza araştırması faaliyetleri yüz yüze ve online toplantılar, yerinde ve uzaktan denetim faaliyetlerinden oluşur.